KONTAKT

tel. +48 (22) 716.28.58
mail: info@skanowanie.pl

SZUKAJ

WYBIERZ PRODUCENTA

ZAPISZ SIĘ
Copyright by Skanowanie.pl
OPROGRAMOWANIE

Flopsar Suite

Producent: Flopsar Suite

Narzędzie monitoruje każdą transakcję wykonywaną w systemie i jest w stanie rozpoznać z jakich kroków jest ona złożona, jakimi danymi się posługuje i jak te kroki wpływają na sumaryczną ocenę wydajności i jakości. Umożliwia błyskawiczną detekcję awarii lub niestandardowego zachowania aplikacji, które może prowadzić do awarii. Doświadczenia z wdrożeń u poszczególnych Klientów pokazują, że wykorzystanie Flopsar Suite skraca czas  analizy incydentów i awarii o ponad 99%. Warto także podkreślić, że całość rozwiązania została wyprodukowana w Polsce. W procesie tworzenia brały aktywny udział wiodące wyższe uczelnie techniczne oraz zespół czołowych analityków, projektantów i programistów.

Konfiguracja narzędzia jest dziecinnie prosta – polega jedynie na instrumentalizacji CAŁEJ aplikacji. Na instalację i konfigurację Flopsar Suite wystarcza zaledwie 30 minut. W ciągu kolejnych 30 minut zespół lub programiści utrzymujący aplikację mogą formułować pierwsze wnioski dotyczące przyczyn jej nieprawidłowego działania lub spowolnień. Narzędzie jest kompletnie bezobsługowe, a czas przeznaczony na rekonfigurację liczony jest w minutach. Praca z systemem od pierwszych chwil od jego instalacji nie wymaga także żadnych szkoleń.

Aplikacja do wizualizacji danych posiada tylko trzy panele. Jednak prace nad nimi poprzedzone były wielomiesięcznymi badaniami związanymi z percepcją operatorów. Badania pokazały, że Klienci nie potrzebują tak naprawdę nic więcej.

Pierwszy z paneli prezentuje centralny widok, nazwany Galaxy Dot (galaktyka punktów pomiarowych). Nie wymaga on żadnej wstępnej konfiguracji. Pokazuje w trybie rzeczywistym wszystkie żądania obsługiwane przez monitorowane serwery aplikacji. Poszczególne instancje rozróżniane są konfigurowalnymi kolorami. Na osi X pokazywany jest czas. Oś Y to czas odpowiedzi żądania w rozdzielczości milisekundowej. Spowolnienia, błędy, zawieszenia są natychmiast doskonale widoczne. Wystarczy jedno kliknięcie w punkt, żeby otrzymać wszystkie szczegółowe informację.

Kolejną unikatową cechą, niespotkaną u innych dostawców, jest drugi panel pokazujący operatorom przekroczenia założonych parametrów SLA wraz z ich przyczynami. Parametry SLA definiuje się na wybranych funkcjach biznesowych systemu, takich jak np.: proces logowania, zapis zlecenia, procedowanie wniosku, czy generowanie krytycznego raportu. W cyklach 15 sekundowych system analizuje parametry wybranych transakcji, wylicza progi oraz prognozuje przyczynę powstawania problemu przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów statystycznych.

Na trzecim panelu operator może raportować i analizo-
wać cały ruch historyczny. Dowolny raport czy dowolny wskaźnik mogą być stworzone z łatwością. Reasumując, bez szybkiej, dokładnej i bezstresowej analizy Państwa oprogramowanie narażone jest na spadki wydajności, awarie i niezadowolenie klientów. Z Flopsar Suite można reagować naprawdę szybko, często wyprzedzając nawet moment wystąpienia awarii.

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU