KONTAKT

tel. +48 (22) 716.28.58
mail: info@skanowanie.pl

SZUKAJ

WYBIERZ PRODUCENTA

ZAPISZ SIĘ
Copyright by Skanowanie.pl
OPROGRAMOWANIE

BugLogic.Net

Producent: REDlogic

SYSTEM SERVICE DESK BUGLOGIC.NET

BugLogic.NET został zbudowany w celu usprawnienia, przyspieszenia i uporządkowania procesu obsługi różnego rodzaju zgłoszeń. System posiada narzędzia do skutecznego monitorowania jakości świadczenia usług oraz silnie wspiera komunikację, jest właściwym narzędziem dla organizacji, które stawiają na zadowolenie swoich użytkowników i Klientów.

Funkcjonalność systemu pozwala w sposób prosty, szybki i niezwykle efektywny przyjmować zgłoszenia oraz nimi zarządzać. System monitoruje i raportuje jakość realizacji usług, ilość zleceń wydanych przez danego klienta, czasy obsługi, standardy SLA oraz wiele innych kluczowych elementów. System posiada także ewaluowalną Bazę Wiedzy, w której gromadzone są dane o problemach i sposobach ich rozwiązywania.

Prosta i intuicyjna budowa systemu pozwala w bardzo krótkim czasie opanować jego obsługę, a ponieważ jest to nowoczesna aplikacja internetowa, może ona pracować na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową np. laptop, deskop, telefon komórkowy czy tablet.

Kilka przykładów użycia systemu BugLogic.NET, które pokazują różne możliwości jego wykorzystania:

Komórka IT w organizacji

 • - efektywna obsługa wszystkich zgłaszanych do działu IT problemów
 • · jeden punkt przyjmowania zgłoszeń dla całej organizacji
 • · zapewnienie użytkownikom skutecznej metody monitorowania swoich zgłoszeń
 • · kompleksowe zarządzanie zgłoszeniami po stronie serwisu
 • · system eskalacji (email, sms) informujący kierownictwo o braku reakcji na zgłoszenia
 • · źródło wiedzy o najczęściej występujących problemach i sposobach ich rozwiązania
 • · zwiększenie jakości usług serwisowych poprzez kontrolę czasów realizacji zgłoszeń
 • · zwiększenie efektywności pracy serwisu dzięki wprowadzeniu mechanizmów kontroli pracowników
 • · informacja o rzeczywistym czasie naprawy
 • · system powiadomień i przypomnień zapewniający właściwy przepływ informacji i pilnujący czasów naprawy

Organizacja posiadająca system informatyczny utrzymywany przez zewnętrzną firmę

 • · kontrola czasu reakcji oraz naprawy błędów
 • ·Bieżąca kontrola przekroczeń parametrów Umowy SLA
 • ·Możliwość obliczania wysokości kar umownych w zadanym okresie czasowym
 • ·Kontrola jakości dostarczanych rozwiązań
 • ·Raportowanie w trybie miesięcznym lub w zadanym okresie
 • ·Bieżąca informacja o rzeczywistych kosztach utrzymania

Organizacja świadcząca serwis produktów lub usług

 • ·zdalne przyjmowanie zgłoszeń serwisowych od klientów poprzez Internet
 • ·zapewnienie klientom skutecznej metody monitorowania swoich zgłoszeń
 • ·podniesienie jakości i wiarygodności świadczonych usług
 • ·bieżąca informacja o rzeczywistych kosztach świadczenia usług
 • · raportowanie dla klienta w trybie miesięcznym lub zadanym okresie
 • · monitoring przekroczeń parametrów Umowy SLA (system alertów informujących wybrane osoby (email, sms) o zbliżajcym się przekroczeniu czasu reakcji lub naprawy)
 • - system eskalacji (email, sms) informujący wybrane osoby (kierownictwo) o braku reakcji.
SPECYFIKACJA PRODUKTU