KONTAKT

tel. +48 (22) 716.28.58
mail: info@skanowanie.pl

SZUKAJ

WYBIERZ PRODUCENTA

ZAPISZ SIĘ
Copyright by Skanowanie.pl
OPROGRAMOWANIE

Archilogic

Producent: REDlogic
ArchiLogic jest systemem wspomagającym prace Archiwów Państwowych w zakresie udostępniania zasobów archiwalnych. ArchiLogic obsługuje kompletny proces udostępnienia zasobu, od momentu zapytania, poprzez wyszukanie i przygotowanie przez magazyn, aż do  fizycznego udostępnienia w pracowni.
 
System pracuje w przeglądarce internetowej, dzięki czemu złożenie zamówienia na zasoby archiwalne jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie, 24 godziny na dobę. Inteligentny system powiadomień wysyła informacje do użytkowników, w momencie kiedy materiały zostaną przygotowane do udostępnienia.
 
Zintegrowane moduły Pracownia oraz Magazyn umożliwiają pełną obsługę zgłoszeń w ramach każdego Archiwum.
 
SPECYFIKACJA PRODUKTU

Portal publiczny

System posiada ogólnodostępny Portal Publiczny, w którym każdy może się zarejestrować, aby następnie móc składać zapotrzebowania na zasoby archiwalne danego archiwum. Każdy zalogowany użytkownik posiada wgląd w historie swoich zgłoszeń oraz informacje o bieżących statusach złożonych zapotrzebowań.

Powiadomienia e-mail
i SMS

Portal Publiczny posiada rozbudowany mechanizm powiadomień o wykonywanych operacjach na wysłanym zgłoszeniu. Powiadomienia wysyłane są automatycznie w postaci poczty email oraz opcjonalnie jako wiadomość SMS. Dzięki powiadomieniom osoba która złożyłazamówienie wie dokładnie kiedy zasoby zostają dla niej przygotowane.

Automatyczne operacje
na rewersach

System posiada szereg operacji, które automatyzują proces wypisywania i ewidencji rewersów. Wypisanie rewersu trwa kilka sekund, numery i prefiksy nadawane są automatycznie.
System drukuje rewersy w standardzie używanym w archiwach państwowych.

Historia operacji

Wszystkie operacje wykonywane w systemie są zapisywane i dostępne do wykorzystania przy raportowaniu. Użytkownicy portalu posiadają dostęp do pełnej historii wykonanych operacji.

Praca współbieżna

System umożliwia równoległa prace wielu pracowników Archiwum na wspólnej bazie zgłoszeń. System tak zarządza praca nad zgłoszeniami aby nie występowały konflikty. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości pracowników.

Raportowanie

System umożliwia raportowanie działań związanych ze zgłoszeniami. Raporty tworzone są na podstawie historii operacji wykonywanych w systemie i spełniają wymogi w zakresie raportowania działalności archiwum państwowego. Wszystkie raporty można dodatkowo analizować w dowolnie wybranym zakresie czasowym.